English (United Kingdom)Slovenčina (Slovenská republika)

Nebezpečné a zakázané predmety

EÚ má striktné pravidlá na zabránenie prenášania nebezpečných predmetov na palube lietadiel.


Čo nesmiete mať v príručnej batožine

   

Uvedené predmety je potrebné pred príchodom k odbavovaciemu pultu preložiť do batožiny, ktorá bude prepravovaná v nákladnom priestore lietadla, alebo uložiť do úschovne batožín, prípadne kontaktovať zástupcu leteckej spoločnosti o možnosti prepravy týchto predmetov podľa stanovených postupov leteckej spoločnosti.
 
Uvedené predmety nesmú byť umiestnené v príručnej batožine (batožina, ktorú si cestujúci berie do kabíny lietadla):

1. Činné detonačné a výbušné zariadenia (vojenského charakteru)
2. Komponenty do výbušných systémov
3. Pyrotechnika
4. Paralyzéry a zbrane s dráždivým účinkom
5. Biologické látky, chemikálie, zápalné látky a prchavé substancie
6. Nebezpečné veci
7. Zbrane
8. Ďalšie nebezpečné predmety

V tomto zozname sú uvedené iba možné druhy zbraní a zakázaných predmetov. Pri rozhodovaní o tom, či sa predmety môžu použiť ako zbrane je vždy potrebné brať do úvahy momentálne okolnosti, za ktorých sa kontrola vykonáva.
Čo nesmie byť vôbec vzaté na palubu lietadla

Nasledujúce predmety sú považované ako nebezpečné a nesmú byť za žiadnych okolností vzaté na palubu lietadla.

  1. zahrotené zbrane
  2. ostré predmety
  3. tupé predmety schopné spôsobiť zranenie
  4. výbušné a horľavé látky
  5. chemické a jedovaté látky
  6. strelné zbrane


 

Reklama
Prevádzkované na Joomla! Supported by: and